تشکر ویژه
04/06/2018
پاک فن بخار - دیگ های اقتصادی دو مسیره عقب خشک - دیگ بخار
دیگ های اقتصادی دو مسیره عقب خشک (قسمت اول)
05/06/2018

تشکر ویژه از همیاری

تشکر ویژه

حضورشرکت پاک فن بخار در نمایشگاه نفت ، گاز و صنایع پتروشیمی باکو

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس خاصاباف مدیر عامل توسعه خوشه تجهیزات نفت گاز وپتروشیمی آذربایجان شرقی و جناب آقای دکترحامد غفار زاده مسئول فنی خوشه تجهیزات نفت گاز وپتروشیمی آذربایجان شرقی

با درود
این خاک غنی که سراسر از عطر ایزدی است مأمن ریشه های فرهنگی پر بار از تلاش نیک اندیشگانی است که برای حفظ وماندگاری صنعت این مرز وبوم همواره با دست های توانمند ودقت نظر وافر سعی داشته اند با همتی والا پژواک دانایی وتعهد موطنمان را شکوفه نماید
لذا از همکاری آن جناب در روند شناسایی موثر مجموعه صنعتی شرکت پاک فن بخار در نمایشگاه آذربایجان نفت، گاز، پتروشیمی -97-باکو کمال قدر دانی وتشکر را دارد بی تردید نتیجه تلاش شما درخت امیدی است که نوید بخش سرافرازی وسربلندی آینده ی کشورمان خواهد بود.
شرکت صنایع پاک فن بخار

دیدگاه ها بسته شده است