دیگ آب گرم (Warm Water Boiler) یا بویلر آبگرم شرکت پاک فن بخار ، مخزنی تحت فشار می باشد که در آن سیال عامل آب ، تحت فشار تا دمای 90 درجه سلسیوس ، گرم شده و مورد استفاده قرار می گیرد. دیگ های آبگرم در سیستم های گرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد و با جاسازی آن در موتورخانه ساختمان با چرخش آبگرم به تجهیزات حرارتی ازجمله رادیاتورها و انتقال حرارت ناشی از آن می توان گرمایش محیط را تامین کرد.در این نوع از دیگ ها مکانیزم اصلی انتقال حرارت از نوع جابجایی (convection) میباشد. در دیگ های آب گرم دمای خروجی آب 90 درجه سلسیوس و در دیگ های آب داغ دمای خروجی بیشتر از 110درجه سلسیوس می باشد. دیگ های فوق با توجه به نیاز مشتری در فشارهای کاری 6 بار ، 10 بار و 16 بار طراحی و تولید می شود.


انواع ديگهاي آبگرم و آب داغ


1-ديگهاي آبگرم شعله برگشتی
2-ديگهاي آب داغ 3 پاس
3-ديگهاي آب گرم فایرباکس

بویلر آبگرم افقی عقب خشک

بویلر آبگرم عقب خیس

بویلر آبگرم شعله برگشتی

بویلر فایر باکس