لوله بویلر آتشخار
لوله آتشخوار بویلر بخار
20/01/2019
مشعل پاک فن
علل خاموش شدن مشعل دیگ بخار
22/01/2019
پاک فن بخار - تاسیسات مکانیکی - تجهیز ساختمان

حفاظت و ایمنی بویلر بخار

در بویلرهای بخار دو نوع حفاظت و ايمني را بايد در نظر گرفت:

حفاظت و ایمنی بویلر بخار

حفاظت و ایمنی بویلر بخار

1- حفاظت از خود بویلر بخار كه به آن حفاظت آشكار گفته مي شود.

2- حفاظت از اطاقك ديگ بخار يا بويلروم كه به آن حفاظت نهان مي گويند.

حفاظت فردي:

1) حفاظت آشكار : آنچه كه به حفاظت آشكار معروف است خطراتي است كه از عمل كردهاي مكانيكي پيش مي آيد مانند : جوشكاري، عمل نكردن سيستم هاي كنترل كننده برقي و مكانيكي و رعايت نكردن اصول ايمني در زمان ساخت تك تك اجزاء ديگ بخار .

وقتي كه ساخت بویلر بخار از نظر پوسته و شبكه تمام شد . در كوره هاي مخصوص كه تا 600 درجه سانتي گراد حرارت دارد بايد بویلر بخار 24 ساعت ه تحت حرارت فوق مانده و سپس بویلر بخار از نظر جوشكاري و بقيه موارد بصورت يك تكه در آيد.

چندين عامل براي جلوگيري از خطر احتمالي در بویلرهای بخار وجود دارد كه عبارتند از:

1) اوپراتور : كه بايد در تمام مدت بهره برداري از ديگ بخار توجه داشته باشد كه ديگ بخار از نظر:

1-1 ) فشار

2-1 ) آب داخل بویلر بخار

3-1 ) حرارت در ديگهاي آبگرم تحت مراقبت باشد.

و اوپراتور بايد جهت جلوگيري از كارهاي غير اصولي به موارد زير توجه نمايد:

1) سيستم راه اندازي در بویلر بخار، شامل، ترموستر (در سوخت سنگين )، لول كنترل، تابلوي برق و مشعل را كنترل نمايد.

2) توجه داشته باشد كه آيا سكوانس يا تايمر دقيق عمل مي نمايد، يا خير . بدليل اينكه اكثر خطرات در زماني ايجاد مي شود، كه زمان تخليه، هواي داخل كوره (داخل ديگ ) با مشگل مواجه گردد.

3) نكته بعدي كنترل، بعد از روشن شدن بویلر بخار است . مانند : فشار سوخت -فشار بخار-فشار آب تغذ يه و يادداشت نمودن حالت بهره برداري در جداول مخصوص كه معمولاً بايد در هر ساعت نوشته شود.

چنانچه حالت هاي غير عادي مشاهده گرديد . مسئولين فني مي توانند رفع عيب نموده و از خطرات احتمالي جلوگيري نمايند . متاسفانه در بعضي موارد مشاهده مي گردد كه بویلر بخار بدون اوپراتور كار مي كند و در اين موارد امكان حادثه زياد وجود

خواهد داشت.

2) كنترل كننده ها : كه بعضي كاملاً الكتريكي (مانند فتوسل ) و بعضي مكانيكي ( مانند سوپاپ اطمينان ) و برخي هم برقي و هم مكانيكي هستند (مانند لول كنترل و پرشر سوئيچ) كه هر كدام از عوامل فوق سالم نباشد ايجادخطر مي نمايد و اكنون به تك تك مورد فوق اشاره مي نمائيم.

1 ) كنترل كننده هاي الكتريكي:

مهم ترين آنها فتوسل است و خطراتي كه از ناسالم بودن فتوسل پيش مي آيد به شرح زير ميباشد: از آنجائيكه مي دانيم، با ايجاد جرقه در مدار مشعل، فتوسل وارد عمل شده، تا زماني كه شعله كامل گرديده و جرقه قطع گردد .

به محض اينكه سوخت كامل شد . فتوسل به يك رله فرمان مي دهد، كه مدار برق موتور تايمر قطع گردد، تا زماني كه بویلر بخار روشن است، فتوسل مدار الكتريكي را ثابت نگهداشته، و تغييراتي بجز اينكه، شعله بوسيله كنتر ل كننده هاي ديگر خاموش نشده عملي ديگري انجام نمي دهد .

به محض خاموش شدن شعله، فتوسل مجددا از مدار خارج شده و به كنترل هاي ديگر، از جمله شير سوخت، فرمان قطع صادر مي نمايد چنانچه شير سوخت، در زمان خاموش بودن مشعل (از نظر الكتريكي و مكانيكي ) بعللي ز ير بار باشد، (بار دار برقي ) باعث خواهد شد كه سوخت وارد محفظه ديگ بخار گرديده و تبديل به گاز گردد.

در چنين حالتي كه قبلاً به آن اشاره شد، مقدار زيادي از سوخت مايع تبديل به گاز گرديده، چنانچه جرقه اي خارج از حالت عادي ايجاد گردد، باعث انفجار شديد خواهد شد و اگر مشعل در حالت نرمال باشد و جرقه بي مورد ايجاد نشود باز سوخت مايع توليد خطر خواهد كرد مگر اينكه سوخت جمع شده در كوره بوسيله اي خارج گردد.

دستگاه فوق كاملاً برقي بوده، كه بجز فتوديودي، كه در اثر نور از نظر مقاومت تغييراتي انجام و جرياني جزئي و ارد مدار كنترل كننده مي گردد چيز ديگري وجود ندارد.

قابل ذكر است ، وقتي مشعل از نظر زماني با مشگل روبرو شود، تا زماني كه ديگ بخار سرد است مشکل روشن شدن ايجاد مي شود، ولي چندان خطري ندارد . فقط اشكال فني پيش آمده است، ولي در زماني كه ديگ بخار گرم است، ا ختلال در تايمر، ايجاد حادثه مي نمايد .

چون وقتيكه بویلر بخار گرم است، هر سوختي تبديل به گاز خواهدشد ( مازوت-گازوئيل-گاز) چنانچه كنترل كننده زمان (تايمر) خوب عمل نكند، با روشن شدن مشعل جرقه ايجاد شده، و گازيكه در محفظه داخل جمع شده است . با انفجار شديد، باعث صداي مهيب، و شايد از جا كنده شدن مشعل بشود، كه اين عمل در فرش گيلان، كارخانه بهپاك و كارخانه پودر ماهي بندر انزلي مشاهده شده و متأسفانه خطر جاني نيز در بر داشته است.

) كنترل كننده هاي ميكانيكي : كه مهم ترين آن سوپاپ اطمينان مي باشد كه بشرح زير مي باشد:

سوپاپ اطمينان يكي از كنترل كننده هاي بویلر بخار مي باشد، كه در حالت مكانيكي كار انجام مي دهد، و اين دستگاه شامل ست سوپاپ، شفت ، فنرو مهره تنظيم كننده مي باشد. كه مهم ترين عمل را فنر انجام مي دهد . زمانيكه فشار داخل بویلر بخار از حالت نرمال (حالت تنظ يم) زيادتر گرديد فنر داخل سوپاپ جمع شده، و سِت از محل نشيمن جدا شده و بخار ، يا آب داخل بویلر، كه تحت فشار بوده از آن خارج شده و حالت خطر مرتفع مي گردد.

مزيت سوپاپ اطمينان

مزیت آن نسبت به ديگر كنترل كننده ها اين است، كه همراه با صدا مي باشد. در اثر صداي شديد، اوپراتور نيز از حالت غيرعادي بویلر بخار آگاه مي گردد.

3-2 ) كنترل كننده هاي دوگانه : كه داراي عمل دوگانه برقي و مكانيكي مي باشند . كه مهم ترين آنها لِوِل كنترل مي باشد:

2)حفاظت نهان (شيميايي):

همانطوري كه انسان براي زندگي خانوادگي، محيط امني براي خود انتخاب مي نمايد، براي كار نيز، بايد محيط امن و سالمي ايجاد شود، كه متأسفانه امروزه به اين نكته كمتر توجه مي شود و مسئولين زيربط بايد به اين مشگل نيز توجه داشته باشند.

1 دیدگاه

  1. مقدمه ای بر طراحی و عملکرد شیر های اطمینان | پاک فن بخار گفت:

    لوکوموتیوها به دلیل بروز خرابی و اشکال در سیستم کنترل ایمنی آنها، نیاز به پیشرفت و توسعه در زمینه طراحی و ساخ……….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *