پاک فن بخار - بویلر آب گرم - دیگ آب گرم

بویلر آبگرم شعله برگشتی

 •  یکی از پرفروش ترین محصولات شرکت صنایع پاک فن بخار این نوع از بویلرهای شعله برگشتی بوده که  در بازه  بسیار متنوعی از نظر ظرفیت حرارتی ساخته و عرضه می شوند. در این نوع از بویلرها محصولات احتراق پس از عبور به کوره  و رسیدن به انتهای آن برگشت داده شده و از مسیر دوم به سمت دودکش حرکت می‌کنند. این نوع از بویلرها اغلب  برای تولید آب گرم مورد استفاده قرار میگیرند و طراحی آن ها  توسط چندین مرحله بهینه سازی در واحد فنی و مهندسی به بهینه ترین حالت ممکن شکل گرفته است.
 • استاندارد طراحی :      B.S 2790 & E.N 12953 (edition 2011)
 • گواهینامه تاییدیه نقشه از شرکت Lloyd s Register انگلستان

استاندارد مصرفی :

 • ورق:  B.S 1501-151 GR.430A , ASTMA516 GR.70 , DIN17155-17MN4
 • لوله آتش خوار : B.S 3059 , EN 10216 PART1H.F.S , DIN17175-ST35.8
 • ظرفیت ساخت : (100000Kcal/hr(116 Kw) To 1500000 Kcal/hr (1744 Kw
 • فشار کاری : 6 تا 16 بار
 • دمای آبگرم خروجی  110 درجه سانتیگراد
 • انجام عملیات حرارتی و تنش گیری در دمای 20±600 درجه سانتیگراد
 • انجام تست گرم بر روی کلیه بویلر ها
 • استفاده از توربولاتور در تیوب های پاس 2 جهت افزایش 5 الی 15 درصدی راندمان بویلر
 • ارائه پلاک شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و پلاک استاندارد اتحادیه اروپا CE
 • ارائه کلیه مدارک ساخت و بازرسی در قالب Final Book
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت 82000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850064
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت 100000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850065
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت 120000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850066
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت 150000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850067
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت 160000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850068
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت 200000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850069
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت 250000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850070
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت 300000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850071
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت 400000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850072
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت 500000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850073
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت 600000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850074
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت 700000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850075
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت 800000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850076
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت 1000000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850077
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت 1250000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850078
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWR ظرفیت 1500000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850079