مخزن آب گرم - پاک فن بخار

مخزن کویل دار افقی

در ساختمانهای مسکونی، کارخانجات و استخرها بمنظور گرمایش آب مصرفی بهداشتی از مخازن کویل دار استفاده می کنند. مخازن کویل از یک مخزن عمودی مجهز به دو عدد عدسی و  یک یا چند عدد کویل حرارتی مسی تشکیل شده است. آب بهداشتی از قسمت پایین مخزن وارد شده و پس از برخورد با کویل مسی که در آن آب گرم خروجی از بویلر در جریان می باشد گرم شده و به قسمت بالای مخزن حرکت می کند. نازل خروجی آب گرم بهداشتی در قسمت بالای مخزن تعبیه می شود. حجم مخزن کویل دار متناسب با مصارف واحد های مختلف اندازه گیری و محاسبه می گردد

پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای مخازن کویل دار افقی با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید.

این مخازن، طبق استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC.8 Div.1 طراحی، ساخت و تست می گردند.

این مخازن، طبق استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC.8 Div.1 طراحی، ساخت و تست می گردند.

منبع آبگرم کویل دار افقی مدل PFBHTH ظرفیت 300 lit  نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار0961185154850018
منبع آبگرم کویل دار افقی مدل PFBHTH ظرفیت 400Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار0961185154850019
منبع آبگرم کویل دار افقی مدل PFBHTH ظرفیت 500Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار0961185154850020
منبع آبگرم کویل دار افقی مدل PFBHTH ظرفیت 600Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار0961185154850021