مخازن

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مخازن
******

مخزن انبساط بسته عمودی

در سیستم های حرارت مرکزی، هرگاه محل مناسب جهت نصب منبع انبساط باز وجود نداشته یا بعلت شرایط آب و هوایی منطقه ( مناطق سردسیر) امکان استفاده از منابع انبساط باز مقدور نباشد و یا لازم است دمای بهره برداری و........

لینک ورود به صفحه

******

مخزن انبساط بسته افقی

در سیستم های حرارت مرکزی، هرگاه محل مناسب جهت نصب منبع انبساط باز وجود نداشته یا بعلت شرایط آب و هوایی منطقه ( مناطق سردسیر) امکان استفاده از منابع انبساط باز مقدور نباشد و یا لازم است دمای بهره برداری و........

لینک ورود به صفحه

******

مخزن کویل دار عمودی

در ساختمان های مسکونی، کارخانجات و استخرها بمنظور گرمایش آب مصرفی بهداشتی از مخازن کویل دار استفاده می کنند. مخازن کویل از یک مخزن عمودی مجهز به دو عدد عدسی و یک یا چند عدد کویل حرارتی مسی تشکیل شده ا و...

لینک ورود به صفحه

******

مخزن کویل دار افقی

در ساختمانهای مسکونی، کارخانجات و استخرها بمنظور گرمایش آب مصرفی بهداشتی از مخازن کویل دار استفاده می کنند. مخازن کویل از یک مخزن عمودی مجهز به دو عدد عدسی و یک یا چند عدد کویل حرارتی مسی تشکیل شده است و ...

لینک ورود به صفحه

******

مخزن انبساط باز

در سیستم حرارت مرکزی با آبگرم، شبکه لوله کشی از نوع بسته می باشد. در اثر افزایش دما در این سیستم حجم آب به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. در صورتیکه که تمهیدات لازم جهت خنثی کردن این فشار اندیشیده نگردد فشار ناشی از و...

لینک ورود به صفحه

******

مخزن ذخیره عمودی

از آنجا که عمدتاً در موتورخانه ها مخازن سوخت افقی در زیر زمین و یا در بیرون موتورخانه نصب می گردند، لذا طراحان جهت کاهش عملکرد پمپ های انتقال از مخزن ذخیره سوخت تا مشعل بویلر، از مخازن سوخت روزانه عمودی استفاده و...

لینک ورود به صفحه

******

مخزن ذخیره افقی

یکی از سوختهای رایج مشعل در موتورخانه ها سوخت مایع ( گازوئیل) می باشد. در حال حاضر با فراگیر شدن سوخت گاز و استفاده از آن در عمده موتورخانه ها، همچنان برخی از مهندسین مشاور بدلیل رعایت مسائل آسایش ساکنین، مشعل و...

لینک ورود به صفحه

******

مخزن کندانس

از آنجا که آب استفاده شده در سیستم های بخار همواره آبی است که دیگر نیازی به تصفیه، پیش گرم نمودن و رسوب گیری نداشته لذا همواره طراحان خطوط بخار را بگونه ای طراحی می کنند که در انتهای خطوط انتقال بخار و پس ازو...

لینک ورود به صفحه

******

مخزن بلودان

وجود ناخالصی ها در آب بویلر و دمای بالای سطوح انتقال حرارت ،منجر به تمرکز رسوب بر روی این سطوح( لوله ها، کوره و محفظه برگشت) و همچنین سطوح داخلی پوسته بویلر شده و از میزان انتقال حرارت می کاهد .همچنین به و...

لینک ورود به صفحه

******

مخزن هوای فشرده

این مخازن در صنعت بمنظور ایجاد تعادل در خطوط انتقال هوای فشرده و جلوگیری از نوسانات ناگهانی فشار در خروجی کمپرسور و مدیریت کارکرد کمپرسور، نصب و مورد استفاده قرار می گیرد. در این مخازن ورودی هوای به مخزن در و...

لینک ورود به صفحه