مخزن هوای فشرده - پاک فن بخار

مخزن هوای فشرده

این مخازن در صنعت بمنظور ایجاد تعادل در خطوط انتقال هوای فشرده و جلوگیری از نوسانات ناگهانی فشار در خروجی کمپرسور و مدیریت کارکرد کمپرسور، نصب و مورد استفاده قرار می گیرد.

در این مخازن ورودی هوای به مخزن در قسمت پایین و خروجی آن در قسمت بالای مخزن تعبیه می شود. جهت کارکرد این مخازن لازم است سیستم خنک کننده هوای ورودی ( بمنظور کاهش دمای هوای ورودی که در اثر عملکرد کمپرسور گرم می شود) و سیستم جمع کننده مایعات در قسمت پایین مخزن تعبیه گردد. هم چنین لازم است مخزن به سیستم پرشر سوئیچ، گیج فشار و شیر اطمینان با سایز مناسب مجهز گردد.

این مخازن جزء مخازن تحت فشار بوده و فشار طراحی آنها تابع مشخصات کمپرسور و فشار هوای فشرده خروجی از آن است. اصولاً این مخازن را در فشار های 5 و 10 بار ساخته و به بازار عرضه می شوند.

پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای مخازن هوای فشرده با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید

این مخازن، طبق استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC.8 Div.1 طراحی، ساخت و تست می گردند.