بویلر بخار افقی عقب خشک

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بویلر بخار افقی عقب خشک

بویلر بخار جزئي از يك سيستم توليد كنندة بخار و يكي از اصلي ترين بخـشهاي اين سيستم مي باشد . بطور کلی تجهیزاتی كه آب را به بخار آب تبديل مي كنند ، بویلر بخار گويند . بویلرهای بخار انـرژي لازم براي تغییر فاز آب به بخار را از انواع سوختهاي فسيلي اعم از سوخت های گازی و مایع ، فراهم مي كنند. آب در داخل پوسته استوانه اي اين بویلرهاجريـان دارد، كـوره و همچنـين لولـه هـاي حامـل گازهاي حاصل از احتراق كه از ميان آب مي گذرند، در داخل پوسته ی بویلر بخار واقع شده انـد.

استاندارد طراحی : 

B.S 2790 & E.N 12953 (edition 2011)- گواهینامه تاییدیه نقشه از شرکت Lloyd s Register انگلستان

استاندارد مصرفی :

ورق:  B.S 1501-151 GR.430A , ASTMA516 GR.70 , DIN17155-17MN4

لوله آتش خوار : B.S 3059 , EN 10216 PART1H.F.S , DIN17175-ST35.8

ظرفیت ساخت :  660 lb/hr (300 Kg/h) To 11000 lb/hr (5000 Kg/hr)

فشار کاری : 10 تا 18 بار

دمای بخار اشباع شده  185 C و دمای بخار سوپر هیت 200 C

انجام عملیات حرارتی و تنش گیری در دمای 600±20 C

انجام تست گرم بر روی کلیه بویلر ها

دارای گواهینامه برچسب انرژی Grade B با بازدهی بیش از 75 درصد

استفاده از توربولاتور در تیوب های پاس 3 جهت افزایش 5 الی 15 درصدی راندمان بویلر

ارائه پلاک شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و پلاک استاندارد اتحادیه اروپا CE

دارای تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق تمتم اتوماتیک اروپایی

ارائه کلیه مدارک ساخت و بازرسی در قالب Final Book