مخزن بلودان - پاک فن بخار

مخزن بلودان

وجود ناخالصی ها در آب بویلر و دمای بالای سطوح انتقال حرارت ،منجر به تمرکز رسوب بر روی این سطوح( لوله ها، کوره و محفظه برگشت) و همچنین سطوح داخلی پوسته بویلر شده و از میزان انتقال حرارت می کاهد .همچنین به مرور زمان در اثر تمرکز رسوب بر روی سطوح، دمای سطوح افزایش یافته و سطوح انتقال حرارت در اثر تمرکز تنش های حرارتی آسیب می بیند.

بلودان فرایندی است که بوسیله آن بخشی از آب بویلر توسط اپراتور بویلر به بیرون دیگ منتقل می شود تا از تمرکز ناخالصی های موجود در آب بویلر در هنگام تبخیر جلوگیری بعمل آید. این فرایند در زمان بندی های مشخص توسط اپراتور و یا سیستمهای  کنترلی نصب شده بر روی دیگ نظیر TDS meter ( در صورت وجود)به دو صورت اتوماتیک و یا دستی انجام می شود.

آب خارج شده در فرایند بلودان دارای فشار و دمای بویلر در شرایط کارکرد می باشد. آب تحت فشار در مجاورت اتمسفر تبدیل به بخار گشته لذا می بایست از تخلیه این آب به داخل موتورخانه جلوگیری بعمل آید. بمنظور رفع این مشکل لازم است آب بلودان وارد مخزنی تحت فشار به نام مخزن بلودان یا تانک بلودان گردد. در این تانک که فشار کارکرد آن نزدیک به اتمسفر می باشد قسمتی از آب تبدیل به بخار شده و بخش عمده آن بصورت آب باقی خواهد ماند. از آنجا که آب موجود در بلودان حاوی دمای بالا( نزدیک به 100 درجه سانتیگراد) می باشد لذا تخلیه آن به درین موتورخانه مناسب نخواهد بود و امکان آسیب رساندن به اپراتور وجود خواهد داشت. جهت تعدیل دمای آب خروجی، مقداری آب سرویس به صورت اسپری به آب کندانس شده در تانک بلودان اضافه می گردد تا دمای آب سر ریز شده به حد استاندارد نزدیک شود. مخزن بلودان عمدتاٌ بصورت عمودی ساخته شده و در قسمت پشت دیگ( نزدیک به شیر تخلیه) نصب می گردد. لازم است ونت بلودان حتی الامکان به فضای بیرون موتورخانه منتقل گردد.

پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای مخازن بلودان با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید.

 

این مخازن، طبق استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC.8 Div.1 طراحی، ساخت و تست می گردند

MODEL Tank

Volume

Tanke

Height

Tank

Diameter

Working

Pressure

Vent Boiler

Water

Inlet

Overflow Pressure

Gauge

Drian Level

Gauge

Temperature

Control   

Services

Water

accessMaterial
LDN1N2N3N4N5N6N7N8M
LitmmmmBarinchinchinchinchinchinchinchinchmm
PFBBT-5050700300211/211/21/21/21/21/2150St37
PFBBT-100100750400211/211/21/21/21/21/2150St37
PFBBT-150150100045021111/21/21/21/21/2150St37
PFBBT-200200125045021111/211/21/21/2150St37
PFBBT-300300150050021 1/2111/211/21/21/2150St37
PFBBT-500500150065021 1/2111/211/21/21150St37
PFBBT-700700150075021 1/2121/211/21/21200St37
PFBBT-10001000200080022121/211/21/21200St37
PFBBT-150015002000100022121/21 1/21/21/21400St37
PFBBT-200020002250110022121/21 1/21/21/21400St37
PFBBT-250025002250120022121/21 1/21/21/21400St37