بویلر بخار افقی عقب خیس

 • استاندارد طراحی  : B.S 2790 &E.N  12953 edition 2011
 • استاندارد موارد مصرفی :
 • ورق:BS 1501-151 GR.430A,ASTMA516GR.70,DIN17155-17MN4
 • لوله های آتش خوار :B.S3059,EN10216 PART1H.F.S ,DIN17175-ST35.8
 • ظرفیت ساخت: (1000Kg/Hr (656Kw) To 30000kg /Hr(19674Kw
 • فشار کاری 10 تا 25 بار
 • دمای بخار اشباع شد 185 درجه سانتیگراد و دمای بخار سوپر هیت 250 درجه سانتیگراد
 • دارای گواهینامه برچسب انرژی GradeA با بازدهی بیش 85 درصد
 • استفاده از توربو لاتور در تیوب های پاس 3جهت افزایش 5 الی 15 درصدی راندمان بویلر دارای تجهیزات کنترلی وابزار دقیق تمام اتوماتیک اروپایی
 • انجام عملیات حرارتی وتنش گیری در دمای 20±600 درجه سانتیگراد
 • انجام تست گرم به روی کلیه بویلرها
 • ارائه پلاک شرکت بازرسی کیفیت واستاندارد ایران وپلاک استاندارد اتحادیه اروپا CE
 • ارائه کلیه مدارک ساخت وبازرسی در قالب Finaal Book

بویلرهای بخار انـرژي لازم براي تغییر فاز آب به بخار را از انواع سوختهاي فسيلي اعم از سوخت های گازی و مایع ، فراهم مي كنند.اين نوع از بویلر ها در چند دسته بندی کلی اعم از عقب خشک و عقب خیس و همچنین از نظر شکل قرارگیری ، افقي و عمودي قرار مي گيرند. بویلرهای بخار افقي عقب خیس بـه صورت يك واحد كامل ساخته مي شوند و تمامي تجهيزات لازم از جمله تجهیزات کنترلی و … را به همراه دارند. در بویلر های عقب خیس محفظه احتراق یا همان چمبر در داخل پوسته و درون آب قرارگرفته و سطح حرارتی بالاتری را ایجاد کرده و متناسب با آن راندمان حرارتی افزایش می یابد.

دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 1000 kg/h  مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850036
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 1500 kg/h  مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850052
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 2000 kg/h  مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850037
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 3000 kg/h  مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850038
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 4000 kg/h  مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850039
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 5000 kg/h  مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850040
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 6000 kg/h  مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850041
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 7000 kg/h  مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850042
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 8000 kg/h  مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850043
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 9000 kg/h  مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850044
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 10000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850045
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 12000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850046
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 14000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850047
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 15000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850048
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 20000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850051
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 25000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار3831200154850049